persoonlijke hygiëne | algemeen | Lichaam (2023)

GEPUBLICEERD: 20 mei 2013 | Laatste revisie: 12 januari 2016

Hygiëne is zo compleet dat elke poging om het te definiëren vastloopt op onnauwkeurigheden. Het is waar dat hygiëne de boventoon voert, wat betekent dat het vooral gaat om maatregelen die ziektes kunnen voorkomen. De bekendste vorm van hygiëne is persoonlijke hygiëne: hygiëne die we zelf kunnen doen.

Een belangrijk onderdeel van alle hygiënemaatregelen is preventieinfectieziekten. Deze ziekten worden veroorzaakt door ziektekiemen die in de omgeving worden aangetroffen en ons lichaam kunnen binnendringen. Het lichaam heeft afweermechanismen tegen deze indringers, maar wanneer er te veel van zijn of onze gezondheid zo slecht is dat de afweer verzwakt is, kan er een besmettelijke ziekte ontstaan. Wij kunnen voor uw eigen gezondheid zorgenEtenen voldoende beweging, ontspanning etcslaap.

Door het aantal ziekteverwekkers waarmee we in contact komen te beperken, helpt het onszelf en onze omgeving schoon te houden. Voedselresten en allerlei dingen die we vuil noemen, zijn uitstekend voedsel voor micro-organismen en kunnen zich daarin snel vermenigvuldigen. Zo komen we onherroepelijk in aanraking met een groot aantal ziekteverwekkers met alle gevaren van dien.

Een andere reden om te reinigen is de afstotende werking die onaangename lichaamsgeuren kunnen hebben. iedereen weet hoeslechte ademof bezwete lucht weggehouden.

Mensen die ernstig lijden, lopen het risico enigszins sociaal geïsoleerd te raken en zullen vaak tot het uiterste gaan om beter te worden. Fabrikanten die hiervoor functies adverteren, zullen een gewillige markt vinden. Voor de meeste mensen is normale persoonlijke hygiëne voldoende om nare geurtjes te voorkomen. Overigens zijn de eisen aan geurloosheid in de westerse samenleving zeer hoog in vergelijking met andere culturen.

persoonlijke hygiëne | algemeen | Lichaam (1)

Naast persoonlijke hygiëne is er algemene hygiëne. Hieronder vallen allerlei maatregelen die van invloed zijn op de persoonlijke hygiëne van mensen, maar die ze zelf niet of nauwelijks kunnen uitvoeren. De gemeenschap, d.w.z. de overheid in het Westen, maakt regels en wetten en benoemt mensen en instellingen om ervoor te zorgen. Waterleidingbedrijven reinigen drinkwater zorgvuldig voor ons van mogelijke ziekteverwekkers; het rioleringsnet en de vuilnisophaaldienst voeren ons afval veilig af.

Alle gevaarlijke werkomstandigheden worden bewaakt; Bouwvoorschriften stellen allerlei hygiënische eisen aan woningen – van de beschikbaarheid van toiletten, gootstenen en de mogelijkheid om te verwarmen tot de minimale grootte van de kamers. Het verkochte voedsel moet aan allerlei kwaliteitseisen voldoen en mag geen verontreinigende stoffen of ziektekiemen bevatten. Deze algemene hygiëne blijft meestal onopgemerkt en wordt bijvoorbeeld pas duidelijk als we op vakantie gaan naar minder ontwikkelde landen.

Dat veel mensen tijdens hun vakantie in afgelegen gebieden ziek worden, komt vooral door de verslechtering van de hygiënische omstandigheden en de afname van de hygiënische zorg die mensen aan zichzelf besteden. Ten eerste komen we tijdens onze vakantie vaak in aanraking met ziektekiemen die thuis niet of nauwelijks aanwezig zijn en waartegen onze afweer zwak is. Daarnaast worden we zo hygiënisch verwend dat we ziek kunnen worden onder omstandigheden waar de mensen die er altijd in wonen er niet onder lijden. Onze lage sterftecijfers hebben we echter voor een groot deel te danken aan goede hygiëne, misschien wel meer dan onmiddellijke medische hulp bij ziekte. Het vakgebied van de geneeskunde dat veel met algemene hygiëne te maken heeft, is de sociale geneeskunde. Ze onderzoeken hoe ziekten zich verhouden tot het milieu en welke maatregelen genomen kunnen worden om ze te bestrijden.

persoonlijke lichaamsverzorging

De lichaamsverzorging strekt zich uit over de gehele huid, met een focus op de gebieden rond de lichaamsopeningen. Een normale huid is altijd bedekt met een vetlaag die wat vetzuren bevat en is daarom licht zuur. Stof, vuil, zweetresten en huidschilfers blijven eraan kleven en vormen er een voedingsbodem voor.bacteriën, die soms stoffen produceren met een onaangename geur.

Wassen met water verwijdert veel vuil en oplosbare stoffen, maar tast de vetlaag nauwelijks aan. Hiervoor is zeep nodig, maar aangezien het vetlaagje een beschermende werking heeft, is overmatig gebruik ook hier schadelijk. Een gezonde huid vormt snel een nieuwe vetlaag, maar te vaak wassen kan huidirritatie (krassen) veroorzaken. Het bad is gezond omdat de waterstralen de huid zachtjes masseren; Een koude douche is niet altijd prettig stimulerend voor de huid, maar wel heilzaam. Gebieden die veel zweet produceren hebben meer verzorging nodig: oksels, voeten en schaamstreek. Onder de oksels zitten veel bacteriën, vooral omdat die vaak vochtig zijn.

Matig gebruik van deodorant hoeft niet schadelijk te zijn; Sommige mensen zijn er echter allergisch voor. Zweetafscheiding in de oksels (evenals op de handpalmen en voeten) wordt voornamelijk beïnvloed door emotionele factoren en is niet essentieel voor de regulering van zweetlichaamstemperatuur. met overmatigFaro(Hyperhidrose) wordt soms operatief behandeld ofstralingtoegepast. Frequent baden en het verwisselen van vochtabsorberende sokken kan onaangename gevolgen verminderen.zweterige voetenin principe beperkt zijn. Voetpoeder en voetbaden met looizuur werken geen wonderen, maar helpen vaak wel. Houd huidplooien droog (bijvoorbeeld tussen de tenen of onder dealt) is belangrijk voor het voorkomen van schimmelziekten. totorenmoet altijd droog blijven. Het gebied rond de anus wordt na een stoelgang regelmatig schoongemaakt met toiletpapier. Het is het beste om water en zeep te gebruiken, maar het is alleen gemakkelijk als je een bidet hebt. Een bidet is een lage gootsteen waarmee een waterstraal naar het onderste deel van het lichaam kan worden gericht.

Hoewel het niet erg bekend is in onze regio's, is het ook een handig hulpmiddel voor genitale hygiëne. Het talg of huidvocht dat normaal gesproken in de vagina wordt uitgescheiden en de spermaresten die tijdens geslachtsgemeenschap achterblijven, worden snel afgebroken en hebben niet alleen een onaangename geur, maar ook een irriterend effect. Vooral het vuil dat zich achter de eikel onder de voorhuid bevindtpenachtergebleven zijn schadelijk. Er wordt vaak weinig aandacht besteed aan de hygiëne van de voorhuid, vooral wanneer de voorhuid van nature wat strak zit. Besnijdenis van de voorhuid, die in veel culturen wordt uitgevoerd, heeft dus in wezen een hygiënische functie. De vagina heeft normaal gesproken geen speciale hygiënische verzorging nodig. Het is behoorlijk zuur omdat het bacteriën bevat die melkzuur afscheiden, waardoor andere bacteriën niet kunnen ontkiemen.

Afspoelen en vooral spoelen met zeep en andere basische middelen of het gebruik van sprays is daarom vaak schadelijker dan gezond. Vaginale douches mogen alleen worden uitgevoerd onder medische leiding en met medisch goedgekeurde irrigators. De ouderwetse ballonspuit beschadigt met een te sterke waterstraal het slijmvlies van de sluis. Tijdens dePeriodeextra schoonmaak vereist;Sangrehet vormt een ideaal voedsel voor bacteriën, daarom biedt melkzuur ook onvoldoende bescherming.

mondhygiëne

Misschien wel de belangrijkste vorm van hygiëne is het schoonhouden van je tanden en tandvlees. De restjes van zoet voedsel vormen samen met de componenten van speeksel en bacteriën tandplak die tanden en tandvlees aantast.tandholteneemt zeer serieuze vormen aan in onze samenleving, maar kan worden verbeterd door een beteremondhygiëneje kunt vechten

De juiste maatregelen zijn om uw tanden intensief te poetsen na de maaltijd en deze regelmatig te verwijderen.Tartarusen een bepaaldedisciplinebij het snacken Het is erg slecht om de hele dag door te snacken, zodat er altijd snoep beschikbaar is voor tandplakvorming. Af en toe een tussendoortje van snoep met antiaanbaklaag, gevolgd door koffie, thee of frisdrank om de restjes weg te spoelen, is niet zo schadelijk. En wie verstandig snoep eet, eet een appel. verwaarlozing vankunstgebiten de mond kan de oorzaak zijn van slechte adem; soms is dat echter de oorzaakMagen.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated: 05/10/2023

Views: 6355

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.